Ocean Plastics Academy

Εμπνέουμε την επόμενη γενιά για να εξαλείψει τα πλαστικά απορρίμματα

Η θαλάσσια πλαστική ρύπανση είναι ένα ορατό και διαδεδομένο περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει τη θαλάσσια, την ανθρώπινη και την οικονομική υγεία. Πιστεύουμε ότι το να εξοπλίσουμε τους νέους με τη γνώση, την εμπειρία και το θάρρος να αντιμετωπίσουν την πλαστική ρύπανση αποτελεί σημαντικό μέρος της λύσης.

Η Ocean Plastics Academy στηρίζει τους εκπαιδευτικούς παρέχοντάς τους ένα έγκυρο σύνολο πόρων συνδεδεμένο με τα πρότυπα, το οποίο ευθυγραμμίζεται με το εθνικό πρόγραμμα σπουδών για να υποστηρίξει τους μαθητές να αναπτύσσουν τις γνώσεις τους σε συναφή θέματα χρόνο με το χρόνο.

Here is some introduction text. Here is some introduction text. Here is some introduction text. Here is some introduction text. Here is some introduction text. Here is some introduction text. Here is some introduction text. Here is some introduction text. Here is some introduction text. Here is some introduction text.

Γιατί

Η από κοινού κατανόηση των πλαστικών σε όλο τον κύκλο ζωής τους –συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στο θαλάσσιο περιβάλλον– είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη ουσιαστικής ανταπόκρισης και ενημερωμένης δράσης σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο. Το σημείο εκκίνησης του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή των βασικών γνώσεων. Ένας πληθυσμός με γνώση γύρω από τα πλαστικά θα μπορέσει να εμπλουτίσει την διακυβέρνηση, ως ηγέτες, πολίτες και ψηφοφόροι. Ωστόσο, οι βασικές γνώσεις από μόνες τους δεν αρκούν και η Ocean Plastics Academy ζωντανεύει το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύσσοντας καινοτόμα εργαλεία συμμετοχής που βοηθούν τη μετατροπή της γνώσης σε δράση.

Vanessa bumbeers 117946 unsplash
«Η Ocean Plastics Academy του Common Seas θα στηρίξει την επόμενη γενιά ώστε να μπορέσει να βγει από την κρίση της πλαστικής ρύπανσης, εμβαθύνοντας παράλληλα στην κατανόηση της στενής σχέσης μας με το μεγαλύτερο σύστημα υποστήριξης ζωής στον πλανήτη μας: τη θάλασσα». James Honeyborne
Διευθυντής Εκτέλεσης Παραγωγής του BLUE PLANET ll

Πώς λειτουργεί

Έχουμε αναπτύξει δύο προσεγγίσεις για την περιβαλλοντική και την αειφόρο εκπαίδευση. Πρώτον, τη σύνδεση μεταξύ γνώσης, πράξης και διακυβέρνησης, και δεύτερον, τη χρήση από την UNESCO των γνωστικών, κοινωνικο-συναισθηματικών και συμπεριφορικών μαθησιακών αποτελεσμάτων ως μέρος της εκπαίδευσης για τους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζεται από χώρα σε χώρα. Ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει αναπτυχθεί ένα μοντέλο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Η μεταφορά της προσέγγισης αυτής από χώρα σε χώρα σημαίνει ότι η Ocean Plastics Academy είναι προσιτή, έγκυρη και κατάλληλη.

  • Συνεργάζεται με τις δομές του σχολικού προγράμματος και με εκπαιδευτικούς οργανισμούς ώστε το ζήτημα της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης να είναι βασικό μέρος του διδακτικού προγράμματος.
  • Συνεργάζεται με σχετικούς με το θέμα συλλόγους και διδάσκοντες σε μια χώρα, ούτως ώστε οι πόροι που υπάρχουν μέσα στην τάξη να στηρίζουν τις ανάγκες των διδασκόντων αυτής της χώρας.
  • Και συνεργάζεται με πανεπιστημιακούς ερευνητές και εμπειρογνώμονες στο θέμα των πλαστικών, ώστε οι πόροι που υπάρχουν μέσα στην τάξη να αποτελούν έγκυρες πηγές πληροφόρησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές.
© Jeremy Bishop

Αποτελέσματα της Ocean Plastics Academy

Ειδικά για το Ηνωμένο Βασίλειο

  1. Διδακτικοί πόροι για τη διδασκαλία πάνω στο ζήτημα των πλαστικών και της επίδρασής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι σχεδιασμένοι για εφήβους 15-16 ετών και ευθυγραμμίζονται με το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλίας για τα μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωγραφίας και Σχεδιασμού & Τεχνολογίας.
  2. Πόροι και δραστηριότητες πολυμέσων που στοχεύουν τόσο σε επίσημα όσο και σε ανεπίσημα περιβάλλοντα μάθησης.
  3. Επαγγελματική εξέλιξη με τη μορφή ενός σπονδυλωτού ηλεκτρονικού προγράμματος μαθημάτων για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα πλαστικά και τις επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον.
  4. Ζωντανές αλληλεπιδράσεις με εμπειρογνώμονες των πλαστικών, επιστήμονες, επιτόπου αυτοψίες για το πώς επηρεάζεται η θαλάσσια ζωή από τα πλαστικά, εικονικές εξερευνήσεις του προβλήματος, επισκέψεις σε εργαστήρια και στούντιο σχεδιασμού.

Learn about our other programmes

Sign up to our newsletter to learn more about our upcoming programmes

academy icon arrow-down icon arrow-left icon arrow-right icon black-arrow icon clean-blue-alliance icon close icon download icon drawdown icon facebook icon heart icon human-health icon instagram icon letter icon link icon linkedin icon logo-circle-only icon mail icon play icon search icon strapline icon tick icon translate icon twitter icon youtube icon