Clean Blue Paros

Το Clean Blue Paros θα στηρίξει αυτό το Ελληνικό νησί ώστε να γίνει το πρώτο νησί της Μεσογείου χωρίς πλαστικά απορρίμματα και παγκόσμιος πρωτοπόρος στη μάχη ενάντια στα πλαστικά στις θάλασσές μας.

Η πρωτοβουλία μας Clean Blue Alliance στηρίζει νησιά να επιταχύνουν λύσεις για την εξάλειψη των πλαστικών που διαρρέουν σε θάλασσες και ωκεανούς. Η πρώτη της πρωτοβουλία για νησιά, το ‘Clean Blue Paros’, είναι μια δυναμική συνεργασία μεταξύ Δήμου Πάρου, Cyclades Preservation Fund - CPF), WATT, WWF ΕΛΛΑΣ και πρωτοπόρων τοπικών επιχειρήσεων της Πάρου.

Μέσα από κοινή έρευνα, πόρους, καθοδήγηση και δυναμικά εργαλεία, η Συμμαχία Clean Blue Alliance συνδέει τα νησιά με τις βέλτιστες πρακτικές για να οικοδομηθεί ένα παγκόσμιο δίκτυο νησιών χωρίς πλαστικά απορρίμματα.

Γιατί η Πάρος;

Ο πληθυσμός της Ελλάδας τριπλασιάζεται το καλοκαίρι, συνεισφέροντας στην οικονομία €35 δις (σχεδόν το 20% του ΑΕΠ το 2017). Οι τουρίστες συρρέουν στα νησιά για τις όμορφες παραλίες και τις καθαρές θάλασσες, αλλά η διόγκωση του πληθυσμού δημιουργεί την ανάλογη διόγκωση πλαστικών απορριμμάτων. Αυτό αποτελεί περιβαλλοντικό και οικονομικό κίνδυνο για την Ελλάδα.

Επιλέξαμε την Πάρο επειδή πληρούσε ένα συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων. Στην περίοδο αιχμής, τα απορρίμματα στην Πάρο αυξάνονται κατά 350%. Το ΧΥΤΑ της Πάρου είναι σχεδόν γεμάτο. Η πολυπλοκότητα της πρόκλησης των απορριμμάτων της Πάρου δίνει την ευκαιρία να διερευνήσουμε και να παραδώσουμε συστημικές λύσεις που μπορούν να αναπαραχθούν και να κλιμακωθούν και σε άλλα νησιά.

Άλλα κριτήρια περιλαμβάνουν το ενδιαφέρον, τη διακυβέρνηση, τα οικονομικά, τις υπάρχουσες υποδομές και προφίλ της διαχείρισης απορριμμάτων της κοινότητας, τα δημογραφικά, την προσβασιμότητα, καθώς και τους τοπικούς εταίρους και τους φορείς επιρροής.

Η Διαδικασία

Πώς μπορεί η Πάρος να εμποδίσει τη ροή των πλαστικών στο Αιγαίο;

Οι πρωτοβουλίες του Clean Blue Alliance έχουν σχεδιαστεί γύρω από τρία βασικά στοιχεία:

Μελετώ
Παρεμβαίνω
Επηρεάζω
© Phocaeus Photography

Προσδιορίζουμε το ρεύμα και τη ροή των απορριμμάτων

Οικοδομούμε αυτή τη στιγμή μια λεπτομερή κατανόηση του πλαστικού οικοσυστήματος της Πάρου, συλλέγοντας βασικά στοιχεία για κοινωνικούς παράγοντες, ελέγχους απορριμμάτων και θαλάσσιων αποβλήτων για συνεχή αξιολόγηση και εντοπίζουμε ευκαιρίες για να σταματήσουμε τη διαρροή των πλαστικών στη θάλασσα.

Βήμα Πρώτο: Το τοπίο της εθνικής πολιτικής

Οι λύσεις που εφαρμόζουμε πιλοτικά στην Πάρο έχουν σχεδιαστεί ώστε να εμπνέουν και να επιταχύνουν εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την διαφύλαξη των καθαρών θαλασσών. Χρησιμοποιώντας την προσέγγισή μας Μείωση Πλαστικών έχουμε προσδιορίσει ένα χαρτοφυλάκιο πολιτικών προτεραιότητας για τη μείωση της ροής πλαστικών στις ελληνικές θάλασσες.

Βήμα Δεύτερο: Επιτόπια έρευνα

Επαναλαμβάνουμε τις έρευνές μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μας βοηθούν να σχεδιάζουμε λύσεις και να μετράμε την πρόοδο προς τους στόχους μας.

 • Μέσω ερωτηματολογίων κ ομάδων εργασιών θα γίνει καταγραφή στάσεων και πρακτικών με σκοπό να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της Πάρου χρησιμοποιούν και πετούν τα πλαστικά, διερευνούν την αλλαγή που θέλει να δει η τοπική κοινότητα και προσδιορίζουν αυτά που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να δράσουν.
 • Οι δειγματοληψίες καθορίζουν τόσο τον όγκο όσο και τους τύπους των πλαστικών απορριμμάτων, καθώς και τον τρόπο ‘ροής’ τους στο νησί. Αυτό περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των θέσεων των κάδων, την παρακολούθηση των απορριμματοφόρων, τη μέτρηση των ανακυκλώσιμων υλικών στη χωματερή και την τεκμηρίωση του τι συλλέγεται προς ανακύκλωση.
 • Η παρακολούθηση των θαλάσσιων απορριμμάτων εντοπίζει ποια πλαστικά αντικείμενα βρίσκονται πού και τονίζει τα κρίσιμα σημεία συγκέντρωσης των θαλάσσιων απορριμμάτων της Πάρου.

Ενστερνιζόμαστε και επιταχύνουμε λύσεις

Το Clean Blue Paros έχει διπλή στρατηγική:

 1. Τη δραστική μείωση του όγκου των πλαστικών μιας χρήσης.
 2. Τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υπόλοιπων πλαστικών απορριμμάτων.

1.Δραστική μείωση

Στηρίζουμε καφέ, μπαρ και εστιατόρια να θέσουν στόχους, να μειώσουν τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης και να βελτιώσουν τον τρόπο συλλογής πλαστικών απορριμμάτων υψηλής αξίας. Πάνω από 40 επιχειρήσεις έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι τώρα. Στην πράξη, εμείς:

 • Στηρίζουμε επιχειρήσεις να μειώσουν δραστικά τις πλαστικές σακούλες, τα καλαμάκια, τα μπουκάλια νερού, τα κύπελλα καφέ και τις συσκευασίες φαγητού, εφαρμόζοντας πιλοτικά νέα συστήματα και εναλλακτικά προϊόντα πολλαπλών χρήσεων
 • Τιμούμε και προωθούμε επιχειρήσεις που επιδεικνύουν μετρήσιμη δέσμευση σε αυτούς τους στόχους.
 • Δίνουμε κίνητρα για τη συμμετοχή στο σύστημα, μέσω ανταμοιβών και δημοσιότητας.

Εφαρμόζουμε κοινοτικά συστήματα ξαναγεμίσματος και επαναχρησιμοποίησης για τη μείωση της χρήσης πλαστικών φιαλών νερού μιας χρήσης. Αυτό περιλαμβάνει:

 • Την εγκατάσταση σταθμών ξαναγεμίσματος σε σχολεία και την παροχή σε όλα τα παιδιά του νησιού ενός μπουκαλιού νερού Clean Blue Paros.
 • Την αύξηση της διανομής και χρήσης δημόσιων συστημάτων πόσιμου νερού.

Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τον καταμερισμό σχολικών πόρων και τη διοργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων, τη συνεργασία με εταιρείες μεταφορών για τη συμμετοχή των τουριστών πριν από την άφιξή τους στο νησί και τη διεξαγωγή εκστρατειών επικοινωνίας του Clean Blue Paros.

2. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων

Έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε πιλοτικά ένα σύστημα για τη χωριστή συλλογή διαφανών μπουκαλιών και δοχείων ποτών (από ΡΕΤ και ΡΡ) για να προωθήσουμε την αύξηση της αξίας επαναχρησιμοποίησης αυτού του υλικού.

Αναπαραγωγή και κλιμάκωση βέλτιστων πρακτικών

Γιορτάζουμε την ηγετική πρωτοπορία και μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας με άλλα νησιά. Μέσα από τις συνεργασίες μας, οι λύσεις που θα αποτελέσουν επιτυχία στην Πάρο θα εμπλουτίσουν την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής.

Η ΕΕ και η Ελλάδα έχουν δεσμευτεί σε συγκεκριμένες πολιτικές για τα πλαστικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

 • Απαγόρευση των πλαστικών που απαντώνται συχνότερα στις παραλίες, σε συμμόρφωση με την Οδηγία της ΕΕ για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης.
 • Αναθεώρηση της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού και εφαρμογή της χωριστής συλλογής απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών, σε συμμόρφωση με τη Στρατηγική της ΕΕ για τα Πλαστικά μέρος της Κυκλικής Οικονομία, την Ελληνική Εθνική Στρατηγική για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων μέχρι το 2020 και την Εθνική Νομοθεσία για τις Συσκευασίες.

Επειδή εφαρμόζουμε ήδη αυτές τις πολιτικές μέσω του Clean Blue Paros, μπορούμε να παρέχουμε μια σαφή απεικόνιση του πώς να ενεργοποιηθεί η δράση και πώς να μετρηθεί ο αντίκτυπος.

Προτιμούμε λύσεις που υποστηρίζουν τη διαρκή μείωση των πλαστικών απορριμμάτων και δημιουργούν μια μακροπρόθεσμη κληρονομιά αειφόρων συμπεριφορών.

Ανακαλύψτε και υποστηρίξτε τις επιχειρήσεις της Πάρου που μειώνουν δραστικά την κατανάλωση πλαστικών (σακούλες, καλαμάκια, μπουκάλια ποτών, κύπελλα καφέ και συσκευασίες φαγητού) μέσω της πιλοτικής εφαρμογής νέων συστημάτων, όπως η επαναπλήρωση, τα εναλλακτικά επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα και η χωριστή συλλογή απορριμμάτων.

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο η Ελλάδα παράγει 1.000 τόνους απορριμμάτων από κύπελλα μιας χρήσης. Αυτό ισοδυναμεί με το βάρος οκτώμιση μπλε φαλαινών.

Καλωσορίζω ένθερμα αυτή τη σημαντική συμφωνία -ορόσημο με τους Common Seas και τη WATT, στοχεύοντας στο να γίνει η Πάρος το πρώτο νησί της Μεσογείου χωρίς πλαστικά απορρίμματα. Το πρώτο μας βήμα, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, θα είναι η εξάλειψη των πλαστικών καλαμακίων μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, πριν την επίσημη απαγόρευση τους από την ΕΕ το 2022. Μας ενθαρρύνουν οι επιχειρήσεις που υποστηρίζουν το Clean Blue Paros, μειώνοντας τη χρήση πλαστικών και τα πλαστικά απορρίμματά τους, υιοθετώντας τις εναλλακτικές λύσεις, όπως επαναχρησιμοποιημένα κύπελλα και καλαμάκια από χαρτί ή μέταλλο. Προσβλέπουμε στην ενίσχυση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης στην Πάρο"

Μάρκος Κωβαίος, Δήμαρχος Πάρου

"Όλοι μοιραζόμαστε την αγάπη για το περιβάλλον και βιώνουμε το θαύμα της φύσης, ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε σε κάποιο από τα Ελληνικά νησιά. Καλωσορίζουμε αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία επένδυσης στην υιοθέτηση και επιτάχυνση της ανάπτυξης βιώσιμων επιχειρήσεων στο νησί, τη δυνατότητα ανακύκλωσης μεγαλύτερου όγκου απορριμμάτων και τη διασφάλιση της ομορφιάς του νησιού για τις επόμενες γενεές"

Αθανάσιος Κατρής, Διευθύνων Σύμβουλος της WATT

Σχετικές ειδήσεις

Learn about our programmes

Learn about our other countries

Sign up to our newsletter to learn more about our upcoming programmes

academy icon arrow-down icon arrow-left icon arrow-next icon arrow-right icon black-arrow icon clean-blue-alliance icon close icon download icon drawdown icon facebook icon heart icon human-health icon instagram icon letter icon link icon linkedin icon logo-circle-only icon mail icon play icon reset icon search icon strapline icon tick icon translate icon twitter icon youtube icon