Μπορείτε να
βοηθήσετε;

Κάντε μια δωρεά

100% of donations received by Common Seas fund programme work to stop plastic pollution and protect our rivers and seas. This is because our central business and administration costs are kindly finance by the Avra Foundation.

Donate using PayPal:

Όλες οι κύριες πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές

Mastercard
Maestro
Visa
Visa-Electron
Amex

Donate through BACS:

Common Seas Co-operative Bank plc,

PO Box 101, Balloon Street,

Manchester, M60 4EP

SWIFT: CPBKGB22

IBAN: GB13CPBK08929965685949

Κάντε μια δωρεά για να σταματήσετε την πλαστική ρύπανση στα ποτάμια και τις θάλασσές μας.

Πιστεύουμε στις υγιείς θάλασσες για όλους. Κινητοποιημένοι από τη βαθιά αγάπη μας για τη θάλασσα, εργαζόμαστε εντατικά για να φέρουμε τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζονται ώστε να προστατεύσουμε το σπουδαιότερο σύστημα υποστήριξης της ζωής πάνω στη Γη.

Sign up to our newsletter to learn more about our upcoming programmes

academy icon arrow-down icon arrow-left icon arrow-next icon arrow-right icon black-arrow icon clean-blue-alliance icon close icon download icon drawdown icon facebook icon heart icon human-health icon instagram icon letter icon link icon linkedin icon logo-circle-only icon mail icon play icon reset icon search icon strapline icon tick icon translate icon twitter icon youtube icon