Healthy Me. Healthy Sea.

Μελετάμε τη σχέση μεταξύ πλαστικής ρύπανσης και ανθρώπινης υγείας.

Τα σωματίδια μικροπλαστικών εισχωρούν στον οργανισμό μας με τον αέρα που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, τα ρούχα που φοράμε και τις τροφές που τρώμε, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσο σοβαρό μπορεί να είναι αυτό για την υγεία μας.

«Τα μικροπλαστικά διαδίδονται εύκολα μέσω του νερού και του αέρα, κι αυτό αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα! Είμαστε διαρκώς εκτεθειμένοι σε μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια κάθε φορά που τρώμε, πίνουμε ή αναπνέουμε. Ωστόσο, το τι σημαίνει αυτό για την υγεία μας δεν μπορεί ακόμα να εκτιμηθεί ή να αξιολογηθεί σωστά. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πιθανών κινδύνων για την υγεία, αλλά υπάρχει και πολλή αβεβαιότητα και γνωστικά κενά». Dick Vethaak
Καθηγητής Ποιότητας των Υδάτων και της Υγείας, Οικοτοξικολογία

Γιατί

Η πλαστική ρύπανση βρίσκεται παντού, από την Αρκτική έως τον Ισημερινό. Τεράστιες ποσότητες συσσωρεύονται σε ωκεανούς, ποτάμια, πόλεις και ακτές. Το πλαστικό δεν αποσυντίθεται, αλλά διασπάται σε μικρά σωματίδια ή μικροπλαστικά, που απαντώνται στο νερό, σε εδάφη και ιζήματα, στον αέρα που αναπνέουμε, στο νερό που πίνουμε και στις τροφές που τρώμε.

Τα πλαστικά σωματίδια εισχωρούν στον ανθρώπινο οργανισμό και έχουν τη δυνατότητα να συσσωρεύονται στους ιστούς μας και να απορροφώνται μέσα στο αίμα. Τα πλαστικά μικροσωματίδια μπορούν να συγκεντρώνουν βαρέα μέταλλα και ρύπους, συμπεριλαμβανομένων των παρασιτοκτόνων, καθώς και χημικές ουσίες που ονομάζονται διοξίνες, οι οποίες είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο και προβλήματα στην αναπαραγωγή καις την ανάπτυξη.

Υπάρχει η αυξανόμενη ανησυχία ότι η πλαστική ρύπανση μεταβάλλει την ίδια τη χημεία της ζωής, ωστόσο λίγα είναι γνωστά για τις βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία, ή για το βαθμό του κινδύνου σε σχέση με άλλους ρύπους.

We have two investigations underway:

Αρχίσαμε με τη μελετητική φάση, που ξεκίνησε το 2018, συγκαλώντας 32 εμπειρογνώμονες από ακαδημαϊκά ιδρύματα, γιατρούς, δικηγόρους, περιβαλλοντικούς οργανισμούς και ομάδες υποστήριξης, που κατέληξαν να συμφωνήσουν στο ότι η πλαστική ρύπανση αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και επισήμαναν την ανάγκη για επείγουσες έρευνες.

Αναδύθηκαν τρεις προτεραιότητες:

  1. Να αποδείξουμε το επίπεδο έκθεσης του οργανισμού μας στα πλαστικά

  2. Να ερευνήσουμε τη σύνδεση μεταξύ έκθεσης και νόσου

  3. Να σημάνουμε συναγερμό με τη συμμετοχή κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και κοινού για την ανάγκη καταλυτικών αλλαγών πολιτικής και συμπεριφοράς

Στη συνέχεια ξεκινήσαμε την έρευνα σε συνεργασία με το Vrije Universiteit Amsterdam για να διερευνήσουμε εάν τα πλαστικά βρίσκονται στο αίμα και τους ιστούς μας. Θα ανακοινώσουμε τα ευρήματα και θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε ένα νέο κύμα δημόσιας υποστήριξης και πολιτικής δράσης για την εξάλειψη της πλαστικής ρύπανσης. Η περαιτέρω έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση μιας ισχυρής επιχειρηματολογίας σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία μας τα πλαστικά σωματίδια στα οποία είμαστε εκτεθειμένοι.

Vrije Universiteit split 02

2. Pathogenic Plastics

Investigating whether plastic pollution contributes to the spread of disease.

New science suggests certain pathogens can hitchhike on plastic particles in the water. This raises significant concerns about the spread of infectious diseases – both locally via rivers and streams, and globally via ocean currents. We need to find out more about the relationship between plastic waste and the transmission of human diseases.

We are already working with communities in East Java to design out diaper waste, as part of Clean Blue Alliance. To complement this, we are partnering with scientists in Indonesia to collect samples from the Brantas River. Our team is analysing diaper waste, as well as other plastic and non-plastic waste, for the presence of human pathogens and antibiotic-resistant bacteria. Together with local medical professionals and communities, we are developing a powerful new narrative about how plastic pollution is affecting the health of the world’s poorest communities.

Learn about our other programmes

Sign up to our newsletter to learn more about our upcoming programmes

academy icon arrow-down icon arrow-left icon arrow-right icon black-arrow icon clean-blue-alliance icon close icon download icon drawdown icon facebook icon heart icon human-health icon instagram icon letter icon link icon linkedin icon logo-circle-only icon mail icon play icon search icon strapline icon tick icon translate icon twitter icon youtube icon