Clean Blue Alliance

Η Συμμαχία Clean Blue Alliance συνεργάζεται με κοινότητες των νησιών σε όλα τα επίπεδα – με την κυβέρνηση, τα συμβούλια, τις επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς αλλαγής – για να κατανοήσει τη ροή των πλαστικών απορριμμάτων από την πηγή έως τη θάλασσα, καθώς και τις επιπτώσεις αυτής της ροής. Στη συνέχεια, εντοπίζει και επιταχύνει τις λύσεις με το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στη μείωση της διαρροής πλαστικών στις θάλασσες και τους ωκεανούς.

Το Clean Blue Alliance συνδέει τα νησιά με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές βέλτιστες πρακτικές, χρησιμοποιώντας από κοινού έρευνα, πόρους, καθοδήγηση και δυναμικά εργαλεία για να οικοδομηθεί ένα παγκόσμιο δίκτυο νησιών χωρίς πλαστικά απορρίμματα.

Το Clean Blue Alliance δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή σε νησιά στην Ελλάδα και στις Μαλδίβες και βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Ινδονησία.

«Η Συμμαχία Clean Blue Alliance είναι μια συναρπαστική, συνεργατική προσέγγιση που βασίζεται στις λύσεις λειτουργώντας «εκ των άνω προς τα κάτω» και «εκ των κάτω προς τα άνω», συνδυάζοντας την έρευνα, την πολιτική, την καινοτομία και την κοινοτική δράση. Ο Δήμος της Πάρου είναι περήφανος συνεργάτης του Common Seas σε αυτό το ταξίδι για την εξάλειψη των πλαστικών απορριμμάτων από την πηγή έως τη θάλασσα» Μάρκος Κωβαίος
Δήμαρχος Πάρου

Γιατί τα νησιά;

Τα νησιά έχουν στενότερη σχέση με τη θάλασσα, και η πλαστική ρύπανση είναι συχνά πιο εμφανής. Συνήθως, είναι ευκολότερο να συμμετέχουν σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αλλαγών όταν πρόκειται για ροές απορριμμάτων υλικών.

Βλέπουμε τα νησιά ως μικρόκοσμους μεγαλύτερων ανθρώπινων οικισμών. Επομένως, οι ανακαλύψεις σε επίπεδο νησιού επιταχύνουν τη γνώση μεγαλύτερων περιοχών με πιο σύνθετες ροές υλικών.

Ο τουρισμός είναι συνήθως ζωτικής σημασίας για την οικονομία. Έτσι, οι κυβερνήσεις ασχολούνται με τα θέματα της πλαστικής και της θαλάσσιας ρύπανσης.

Η Διαδικασία

Πώς μπορούμε να εμποδίσουμε τη ροή των πλαστικών σε ποτάμια και θάλασσες;

Οι πρωτοβουλίες του Clean Blue Alliance έχουν σχεδιαστεί γύρω από τρία βασικά στοιχεία:

Μελετώ
Παρεμβαίνω
Επηρεάζω
© Julia Neeson

Προσδιορίζουμε το ρεύμα και τη διαρροή των απορριμμάτων

Ξεκινάμε με εκτεταμένες έρευνες για να κατανοήσουμε πλήρως το πλαστικό οικοσύστημα ενός νησιού, να συλλέξουμε βασικά δεδομένα για τους κοινωνικούς παράγοντες, τα θαλάσσια απορρίμματα και τους ελέγχους αποβλήτων για συνεχή αξιολόγηση, και εντοπίζουμε ευκαιρίες που μπορούν να εμποδίσουν τη διαρροή πλαστικών απορριμμάτων σε ποτάμια και θάλασσες.

Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση Μείωση Απορριμμάτων, διαμορφώνουμε το τοπίο της εθνικής πολιτικής και επισημαίνουμε τον όγκο και τα χαρακτηριστικά της πλαστικής διαρροής για τη χώρα, καθώς και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων πολιτικής που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο νησί.

© Julia Neeson

Ενστερνιζόμαστε και επιταχύνουμε λύσεις

Στην επόμενη φάση, χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις κοινού σχεδιασμού, στηρίζουμε κοινότητες να ανταποκριθούν στις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στη φάση της έρευνας, και να ενστερνιστούν και να επιταχύνουν βιώσιμες πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν την κοινωνία και δημιουργούν μόνιμο αντίκτυπο στην αντιμετώπιση των θαλάσσιων πλαστικών.

Εστιαζόμαστε στο να επιδείξουμε επιτόπου λύσεις για τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία πλαστικών μέσω τοπικών συστημάτων που μειώνουν δραστικά την κατανάλωση πλαστικών μιας χρήσης.

Για τα υπόλοιπα απορρίμματα, προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε την κυκλική διαχείριση πόρων για να επιτύχουμε τη μέγιστη αξία των υλικών μετά τη διάθεση στην αγορά, καταργώντας σταδιακά τη χρήση υλικών που έχουν μικρή οικονομική αξία μετά τη χρήση.

© Julia Neeson

Αναπαραγωγή και κλιμάκωση βέλτιστων πρακτικών

Η τελική φάση είναι η κλιμάκωση βιώσιμων πρωτοβουλιών και μέτρων που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν σε εθνικό επίπεδο και να αναπαραχθούν σε όλο το εύρος του Clean Blue Alliance. Αυτό περιλαμβάνει την επένδυση σε αειφόρες επιχειρήσεις και την επίδειξη επιτυχημένων λύσεων για να εμπλουτίσουμε και να εμπνεύσουμε την κλιμάκωση πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.

Ο στόχος του Clean Blue Alliance είναι να συνδέσει νησιά παγκοσμίως για την ανταλλαγή εμπειριών, το συνδυασμό δυνάμεων, την ανάπτυξη πόρων και την οικοδόμηση μοντέλων που λειτουργούν. Οι αποδεδειγμένες λύσεις που εφαρμόστηκαν στο επίπεδο των νησιών θα προσφέρουν πολύτιμη γνώση για περιοχές με πιο σύνθετες ροές υλικών.

Σχετικές ειδήσεις

Learn about our other programmes

Learn about our countries

Sign up to our newsletter to learn more about our upcoming programmes

academy icon arrow-down icon arrow-left icon arrow-next icon arrow-right icon black-arrow icon clean-blue-alliance icon close icon download icon drawdown icon facebook icon heart icon human-health icon instagram icon letter icon link icon linkedin icon logo-circle-only icon mail icon play icon reset icon search icon strapline icon tick icon translate icon twitter icon youtube icon